Elektřina

Nízké napětí (NN)

– detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo

Tento dokument je příloha k roční faktuře za elektřinu.
Vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa:
Jméno (název společnosti), číslo odběrného místa, adresa odběrného místa, EAN OPM, číslo elektroměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, produkt, rezervovaný příkon (hl. jistič), roční spotřeba VT a NT.

 

Vysoké napětí (VN)

– hodinový typový diagram (v digitální podobě, ve formátu MS Excel, nebo hodinový či 1/4 hodinový diagram spotřeby za roční období tzn. spotřebu ve všech měsících)
– plánované změny odběru elektřiny
– kopie smlouvy o dodávce silové elektřiny se současným dodavatelem

Dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa:
Jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, způsob měření, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum kdy končí smlouva), produkt (tarif), rezervovaný příkon, roční rezervovaná kapacita, spotřeba VT a NT

 

Zemní plyn

Střední a velkoodběratelé (přes 630 MWh/rok)

– detailní měsíční vyúčtování za poslední kalendářní rok (za každý měsíc)
– kopie smlouvy o dodávce silové elektřiny se současným dodavatelem

Vyúčtování obsahuje všechny potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa:
Jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc, typ měření a připojení k síti

Maloodběratel a Domácnost (0– 630 MWh/rok)

– detailní roční vyúčtování za poslední kalendářní rok na každé odběrné místo
Tento dokument je příloha k roční faktuře za zemní plyn.

Dokumenty obsahují potřebné údaje pro základní analýzu daného odběrného místa:
Jméno (název společnosti), adresa odběrného místa, číslo odběrného místa, EIC KOD, číslo plynoměru, distribuční společnost, platnost smlouvy: neurčitá, určitá (datum ukončení smlouvy), distribuční sazba, rezervovaná kapacita, roční spotřeba za každý měsíc