banner_techNa základě návrhu úspor „externím energetikem“ provádíme technické služby v oblasti voda, plyn, teplo a elektro. Provedeme kontrolní měření stavajícího charakteru odběru energií, poté aplikujeme nové technologie dle návrhu pro dosažení úspor a provedeme měření pro ověření navrhnutých úspor. Zákazník poté obdrží podklady o dosáhnutých úsporách.

 

V rámci technických služeb nabízíme:

– Elektromontážní práce vč. revizí elektro NN, VN

– Plynofikační práce vč. revizí plynových vedení a spotřebičů

– Vodoinstalaterské a topenářské práce

– Posouzení používaných spotřebičů vč. doporučení úspor

– Meření a analýza elektrických sítí  (certifikováno)

– Meření intenzity osvětlení (cetifikováno)

 

Externí energetik / Analytické a obchodní služby / Správní a administrativní služby

zpět